ЗНО

ЗНО – укр. Зовнішнє незалежне оцінювання (Внешнее независимое оценивание), экзамены для поступления в университет на Украине с 2004 г. С одной стороны – это аналог русского ЕГЭ. С другой стороны, ЗНО не имеет отношения к школе. Экзамен сдается только после получения аттестата, а уже затем, по желанию, сдает тесты. Данный вид экзаменов представляет из себя тестирование, направленное на определение способностей и знаний будущего абитуриента. Украинский центр оценивания качества образования, вместе с органами управления образованием и областными институтами обеспечивает внешнее независимое оценивание. Координация работы осуществляется через Донецкий, Винницкий, Одесский, Днепропетровский, Ивано-Франковский, Харьковский, Киевский, Львовский региональные центры.

Элементы 1—10 из 55.
...ство науки и образования Украины Днеропетровский национальный университет им.О.Гончара Факультет психологии Реферат на тему: "Нарушения памяти (амнезии)" Подготовила: студентка гр.ДК – 08 -1 Козелецкая Л.А. Проверила: Никанорова Ю.В. Днепропетровск 2010 Вступление Амнезия — заболевание с симптомами отсутствия воспоминаний или ...
...ийому до вищих навчальних закладів України ( І частина) Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та...
...імії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь 1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки. A 2. Визначте формулу складної речовини. A Al Б N2 В O3 Г SO3 Г 3. Правильний запис повного йонного рівняння - це ...A CuO + 2HCl = Cu2+ + Cl2- + H2OБ CuO + 2...
... незалежне оцінювання з географії 2009 № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттівА відкрито АнтарктидуБ з'явилися перші географічні картиВ уперше висловлено припущення, що Земля має форму куліГ європейці дізналися про нову частину світу Г 2. Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є ...А притягання Міс...
... незалежне оцінювання з біології 2009 р. № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Вимерлі організми досліджує наука ... палеонтологія. 2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів організмовий 3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків Купруму...
... незалежне оцінювання з англійської мови 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь Reading Task 1. Read the texts below. Match choices (A-H) to (1-5). There are two choices you do not need to use. Mark your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you. 0 Cinda WoodI really love working with flowers and also have loved learning Photoshop ...
... незалежне оцінювання 2009 року з української мови та літератури № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Синоніми наведено в рядкуА зустрічати гостя – проводжати гостяБ жвавий хлопчина – прудкий хлопчинаВ привозити подарунки – привезені подарункиГ будівельний кран – водопровідний кран Б 2. Фразеологічний зворот ужито в рядкуА А мелодія лине, як дніпрова вода.Б Людська заздрість...
... незалежне оцінювання 2009 року з фізики № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 - Зt + 2t2, де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху. А - 6 м/с Б 5 м/с В 6 м/с Г 8 м/с Б 2. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік за...